Vážení občania,

od štvrtok 4. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku, aby najneskôr štvrtok 4. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.