Oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie výlučne telefonicky v úradných hodinách sám, alebo prostredníctvom inej osoby, od 24. októbra 2022 do 28. októbra 2022. V posledný pracovný deň,  t. j. v piatok 28. októbra 2022 len do 12. hodiny.

Telefonický kontakt: 033/778 35 21