Členov do okrskových komisií môžete nahlásiť 8. januára 2020 do 24.00 hodiny na adrese: Štefánikova 674/4, 922 41 Drahovce