Obecný úrad oznamuje, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29.02.2020, môžete posielať na adresu:
sekretariat@obecdrahovce.sk