Na stránky sme pridali zápisnicu z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.9.2015