ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci –
Ľudová strana Naše Slovensko
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby,
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti.
Regióny
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER
– sociálna demokracia
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného
športového zväzu, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana
7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ
Spravodlivosť
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska
demokracia; ŠANCA; ODS – Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME
RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum –
Maďarské fórum

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

podľa volebných obvodov

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
poslancov Trnavského samosprávneho kraja:

Volebný obvod č. 4
1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka
2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá
kandidátka
3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk
7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas – sociálna
demokracia
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany,
Progresívne Slovensko
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život – národná strana
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer – sociálna demokracia
16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer – sociálna demokracia
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život – národná strana
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne
Slovensko
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer – sociálna demokracia
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita
– hnutie pracujúcej chudoby
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas – sociálna demokracia
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý
kandidát
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci – ľudová
strana naše Slovensko
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život –
národná strana
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk
35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského
zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život – národná strana
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry,
publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci – ľudová strana naše
Slovensko

Vo volebnom obvode č. 4 sa volí 5 poslancov.