Viete ako správne triediť odpad?

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Dotazník obyvateľov okresu Hlohovec a Piešťany

Milí obyvatelia obcí okresu Hlohovec a Piešťany,

Mikroregión Paradajs na území ktorého žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, obce, poľnohospodárov a občianske združenia v obciach Banka, Červeník, Drahovce, Horné Trhovište, Hubina, Jalšové, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Moravany nad Váhom, Ratnovce a Sokolovce. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, predškolského vzdelávania, či zvyšovania kvality života v našich obciach prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

Pri plánovaní toho, čo sa v skutočnosti podporí, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho mikroregiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu.
Odkaz na dotazník.

Dotazník je anonymný.

Zmena vývozu komunálneho odpadu.

Obecný úrad oznamuje občanom, že zavádza známkový systém v zbere komunálneho odpadu.
Občanovi bude na občiansky preukaz a oproti podpisu vydaná ročná evidenčná známka, ktorú si nalepí na nádobu na komunálny odpad.
Známky sa budú vydávať každý deň, od 9.00 – 17.00 h vo vestibule obecného úradu.
Treba si ich vyzdvihnúť najneskôr do 5. februára nakoľko prvý februárový vývoz budú vyvezené len nádoby s nálepkami.
Komunálny odpad vo vreciach sa už nebude vyvážať, v prípade potreby má občan možnosť zakúpiť si ďalšiu smetnú nádobu.